Politica de confidențialitate a fost actualizată în conformitate cu GDPR.
Pentru a utiliza blogul în continuare, trebuie să citești și să agreezi acești termeni.

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale acestui site.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet InfoAlaptare.ro.

Conform GDPR, pagina de internet InfoAlaptare.ro .ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizaţi despre voi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos

Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă prin refuzul vostru, acceptați să nu utilizați InfoAlaptare.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Singurele date cu caracter personal pe care InfoAlaptare.ro le prelucrează sunt cele pe care dvs. le furnizați în momentul abonării la newsletter (respectiv nume si adresa de email) precum si date anonime referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu preferinţele dumneavoastră în cadrul InfoAlaptare.ro , precum datele anonime pe care le furnizați în contextul folosirii linkurilor de afiliat existente în site.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, InfoAlaptare.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (reale sau nu) pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / propuneri, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți abonat la newsletter, InfoAlaptare.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru transmiterea prin newsletter a ultimelor articole publicate pe site, sau pentru informarea dvs. în legătură cu ultimele oferte, reduceri și oportunități existente pe piață, care credem că ar prezenta interes pentru cititorii siteului.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază cererea trimisă de dvs. în vederea abonării la newsletter. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail pe care-l primiți de la InfoAlaptare.ro . Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de citit, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței dvs. oferite pe Site.
  • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al InfoAlaptare.ro de a îmbunătății permanent experiența dvs. pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, InfoAlaptare.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru rezolvarea cererilor, întrebărilor, propunerilor trimise de dvs. prin pagina de contact şi pentru a monitoriza comentariile dvs., traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al InfoAlaptare.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, InfoAlaptare.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 1. În cazul în care sunteți abonat la newsletter, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor. În situaţia în care vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de abonat, prin apăsarea linkului Dezabonare inclus la finalul fiecărui email pe care-l primiți de la noi, InfoAlaptare.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări despre ultimele articole publicate pe site si despre potentialele reduceri si oferte de pe piață.
 2. În cazul în care alegeți să vă ștergeți contul de abonat la newsletter, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen.
 3. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor persoane și nici în străinătate.

Dacă legislația în vigoare va cere în mod expres acest lucru, pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, InfoAlaptare.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri sau entități care sprijină InfoAlaptare.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către parteneri prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Prin folosirea acestui site / blog sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor persoane și nici în străinătate.

Doar în condițiile în care legislația în vigoare o impune, datele cu caracter personal furnizate către InfoAlaptare.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către InfoAlaptare.ro , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea InfoAlaptare.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către InfoAlaptare.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
  • (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
  • (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către InfoAlaptare.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al InfoAlaptare.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care InfoAlaptare.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, InfoAlaptare.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către InfoAlaptare.ro și nu sunt înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus (ex. concursuri cu sponsori).

Prin folosirea acestui site / blog sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

Orice întrebare suplimentară cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm ne-o trimiteți prin pagina de Contact.

 Prelucrarea și tipul de date cu caracter personal – Drepturile vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați.

α) Prelucrarea datelor cu caracter personal: în cazul unei comenzi online, AMA GROUP COM PRESS S.R.L.  va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului declarate de către acesta în timpul creării contului și/sau comenzii sale în formularul de înregistrare a datelor, pentru a finaliza comanda specifică prin intermediul magazinului on-line. Fiecare utilizator al site-ului www.infoalaptare.ro are posibilitatea de a alege 2 modalități de a finaliza o comandă online și de a declara datele sale personale:

1. Ca simplu vizitator: În acest caz, datele sale personale vor fi păstrate în arhivele AMA GROUP COM PRESS S.R.L. timp de nouazeci (90) de zile de la livrarea sau finalizarea comenzii respective, iar prelucrarea acestora se va referi exclusiv la executarea contractului de vânzare de la distanță. Cu toate acestea, informațiile care dovedesc realizarea tranzacției vor fi păstrate în scopuri fiscale (document de facturare), iar datele sale de contact vor fi utilizate de AMA GROUP COM PRESS S.R.L. în scopuri de publicitate comercială, cu excepția cazului în care utilizatorul a declarat că nu dorește să primească astfel de comunicări.

2. În calitate de utilizator înregistrat al magazinului e-shop. O dată pe an, AMA GROUP COM PRESS S.R.L. poate solicita utilizatorului înregistrat să confirme veridicitatea datelor pe care le păstrează și să le actualizeze în cazul în care există modificări. Utilizatorul înregistrat își poate modifica sau rectifica în orice moment datele prin conectarea la contul său la adresa www.infoalaptare.ro (login), cu numele de utilizator și parola sa.

b) Tipul de date cu caracter personal și scopul prelucrării

În special, datele cu caracter personal pe care fiecare utilizator trebuie să le furnizeze (fie în calitate de vizitator, fie în calitate de utilizator înregistrat) pentru a efectua orice tranzacție prin intermediul magazinului online www.infoalaptare.ro al AMA GROUP COM PRESS S.R.L. și pentru a plasa comenzi pentru produsele sale sunt următoarele:

 • ·numele și prenumele complet al persoanei
 • adresa de livrare a produselor
 • adresa de facturare a comenzii (dacă este diferită de adresa de livrare)
 • detaliile complete de facturare, cum ar fi numele, administrația fiscală de care aparține și un număr de identificare fiscală (în cazul în care a fost aleasă eliberarea unei facturi fiscale comerciale).
 • ·numărul de telefon
 • adresa sa de e-mail.

În plus față de cele de mai sus, AMA GROUP COM PRESS S.R.L. mai colectează și stochează următoarele date cu caracter personal numai pentru utilizatorii înregistrați:

 • istoricul comenzilor
 • data ultimei accesări
 • produse care se află în coșul de cumpărături sau în lista de favorite
 • participarea la promoții

În cazul în care se solicită livrarea de produse sau servicii către o terță persoană, alta decât vizitatorul sau utilizatorul înregistrat, acesta din urmă recunoaște că va fi pe deplin responsabil pentru informarea și consimțământul deplin al persoanei, pe care o desemnează ca destinatar, pentru dezvăluirea datelor sale personale către AMA GROUP COM PRESS S.R.L., în scopul unic de a-i livra produsele respective și își asumă întreaga responsabilitate pentru orice pretenții ale acestei persoane față de AMA GROUP COM PRESS S.R.L..

Detaliile cardului de credit utilizate de vizitator sau de utilizatorul înregistrat nu sunt stocate pe canalele de stocare ale AMA GROUP COM PRESS S.R.L. în timpul tranzacției, ci sunt înregistrate direct într-un mediu securizat al companiei partenere care s-a ocupat de operațiunile cardurilor.

Vizitatorul și utilizatorul înregistrat este informat, de asemenea, că pentru comunicările AMA GROUP COM PRESS S.R.L. cu acesta, în contextul Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronicart, prelucrează datele de contact furnizate de utilizator. De asemenea, atunci când utilizatorului înregistrat i se trimit notificări prin SMS/email etc. pentru modificări ale condițiilor de utilizare a portalului www.infoalaptare.ro cu un hyperlink, este posibil să se înregistreze adresa IP a dispozitivului electronic al acestuia (telefon mobil, tabletă, computer etc.) pentru a dovedi că utilizatorul înregistrat a primit notificarea.

Scopul prelucrării de bază a datelor este executarea contractului și finalizarea comenzii specifice, comunicarea cu vizitatorul/utilizatorul înregistrat și transmiterea de mesaje de informare cu privire la etapele de procesare a comenzii, furnizarea de clarificări legate de comandă și, în general, de informații privind achizițiile efectuate, livrarea comenzii la locul ales de vizitator/utilizator înregistrat, confirmarea și identificarea vizitatorului/utilizatorului înregistrat în orice caz necesar și informarea cu privire la stadiul comenzii. Vizitatorul/utilizatorul înregistrat este informat că furnizarea datelor cu caracter personal și a datelor de procesare obligatorii de mai sus este necesară și reprezintă o condiție prealabilă pentru executarea corectă a comenzii și livrarea produselor și serviciilor. Din acest motiv, consimțământul acestuia nu este necesar pentru această prelucrare specifică.

Fiecare vizitator/utilizator înregistrat care folosește www.infoalaptare.ro este informat că datele sale cu caracter personal privind primirea, executarea și livrarea unei comenzi, precum și întrebările privind cumpărăturile, produsele și serviciile AMA GROUP COM PRESS S.R.L și comenzile plasate pe www.infoalaptare.ro, vor fi prelucrate în scopul deservirii utilizatorilor – clienți atât de către angajații competenți ai AMA GROUP COM PRESS S.R.L, cât și de către terți destinatari și/sau procesatori în numele AMA GROUP COM PRESS S.R.L, în contextul îndeplinirii unei comenzi. Acești destinatari terți reprezintă companii de transport, companii de expediere individuale sau de grup, furnizori de servicii de internet și de comerț electronic și centre de apel pentru serviciul clienți, cu care AMA GROUP COM PRESS S.R.L cooperează și care sunt supuși condițiilor specifice stricte de prelucrare a datelor cu caracter personal convenite cu AMA GROUP COM PRESS S.R.L, în calitate de operator de date. AMA GROUP COM PRESS S.R.L solicită angajaților săi, operatorilor care întrețin site-ul său, precum și partenerilor săi terți să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare (inclusiv politici și proceduri de prevenire a dezvăluirii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați – clienți pe care le prelucrează și pe care le dețin și să implementeze proceduri de gestionare și prelucrare a datelor cu caracter personal, într-un mod legal și care să le protejeze în conformitate cu GDPR.

Beneficiarii datelor: Pentru datele necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile de prelucrare de mai sus și în contextul responsabilităților fiecărui destinatar, beneficiarii datelor vizitatorilor/utilizatorilor înregistrați sunt sau pot fi:

Angajații competenți ai AMA GROUP COM PRESS S.R.L

Autoritățile fiscale și autoritățile bancare în cazul unui audit

Partenerii externi care furnizează servicii de internet, depozitare și gestionare a comenzilor, s, servicii de livrare (prin curierat) sau de grupaj.

d) Drepturile persoanei vizate: fiecare vizitator/utilizator înregistrat, în calitate de persoană interesată, își poate exercita în orice moment drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016 UE, în special articolele 12-23, precum și de legislația națională, în special:

i) dreptul la informare și acces la datele prelucrate de AMA GROUP COM PRESS S.R.L,

(ii) dreptul la limitarea prelucrării datelor sale;

(iii) dreptul la rectificarea sau ștergerea (dreptul de a fi uitat) a unora sau a tuturor datelor cu caracter personal,

(iv) dreptul de a se opune, și anume de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal; și

(v) dreptul la portabilitatea datelor sale.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi făcută de orice vizitator/utilizator înregistrat:

 • prin trimiterea unei cereri la contact@infoalaptare.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele cookies